QRZ 4O1HQ NVO "MREžA ZA AFIRMACIJU RADIOAMATERSKOG POKRETA"

4O 1 HQ

NVO "Mreža za afirmaciju radioamaterskog pokreta"

Adresa: Ratiševina bb, Igalo, Herceg Novi
Odobrenje: 0506-8868/2
Važi od: 2017-12-14
Važi do: 2022-12-14