Organizacija Koordinatori

Koordinatori

Za pojedine poslove, aktivnosti ili uže radio-amaterske djelatnosti, Upravni odbor MARP-a može imenovati koordinatore.

Koordinatori ostvaruju saradnju i koordinaciju između članova MARP-a u oblasti za koju su imenovani odnosno zaduženi, i izvještaj o svom radu podnose Upravnom odboru.

Mandat koordinatora traje četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora, a može biti razriješen i prije isteka mandata.

Zvanično imenovanje koordinatora za pojedine aktivnosti očekuje se na prvoj narednoj sjednici Upravnog odbora