Organizacija Koordinatori

Koordinatori

Za pojedine poslove, aktivnosti ili uže radio-amaterske djelatnosti, Upravni odbor MARP-a može imenovati koordinatore.

Koordinatori ostvaruju saradnju i koordinaciju između članova MARP-a u oblasti za koju su imenovani odnosno zaduženi, i izvještaj o svom radu podnose Upravnom odboru.

Mandat koordinatora traje četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora, a može biti razriješen i prije isteka mandata.

Upravni odbor je na redovnoj sjednici za period od 2018-2022. godine odredio dva koordinatora:

  1. YOTA koordinator Luka Vulić 4O9KOM
  2. DXing koordinator Dragan Đorđević 4O4A