Obuke Ispiti

Želite da postanete radio-amater? U saradnji sa radio klubovima iz svih krajeva Crne Gore, godišnje se održi nekoliko stručnih kurseva za sticanje radio-amaterskih ovlašćenja na osnovu kojih ćete u potpunosti biti spremni za polaganje radio-amaterskog ispita kojeg u saradnji sa Agencijom za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost organizuje Savez radioamatera Crne Gore.

Na osnovu važećeg Pravilnika o radioamaterskim komunikacijama (“Službeni list Crne Gore” broj 23/14) u Crnoj Gori postoje tri radio-amaterske klase i to: A, N i E koje su usklađene sa preporukama CEPT-a.

A klasa – CEPT Radio Amateur License
Ova radioamaterska klasa usklađena je sa CEPT preporukom T/R 61-01 (CEPT Amateur Radio License) i predstavlja najvišu klasu radio-amaterskih ovlašćenja u Crnoj Gori.
Ispitni plan na osnovu kojeg se polaže stručni radioamaterski ispit za ovu klasu opisan je u Annex 6 CEPT preporuke T/R 61-02 (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate – HAREC).

N klasa – CEPT Novice Radio Amateur License
Ova radioamaterska klasa usklađena je sa CEPT preporukom ECC(06)05 i predstavlja početničku klasu radio-amaterskih ovlašćenja.
Ispitni plan na osnovu kojeg se polaže stručni radioamaterski ispit za ovu klasu opisan je u preporuci ERC Report 032.

E klasa – CEPT Entry Level Radio Amateur License
Ova radioamaterska klasa usklađena je sa CEPT preporukom ECC Report 89 i predstavlja nacionalnu klasu radioamaterskih ovlašćenja koja važe samo na teritoriji Crne Gore.
Ispitni plan na osnovu kojeg se polaže stručni radioamaterski ispit za ovu klasu opisan je u CEPT preporuci ECC Report 89.

Ispitni program za sticanje radioamaterskih ovlašćenja
U cilju lakšeg shvatanja CEPT preporuka prema kojima se sprovodi ispitni program za sticanje radioamaterskih ovlašćenja, sažeti prevod ovih dokumenata možete preuzeti OVDJE.

Online testiranje – priprema za radioamaterski Ispit
Na osnovu inicijative koju je Radio klub “Digi HAM” iz Herceg Novog pokrenuo pred Agencijom za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Savez radioamatera Crne Gore započeo je pripremu sveobuhvatne baze ispitnih pitanja po predviđenim klasama koja će uskoro biti javno dostupna kako bi se kandidati nakon odslušanog kursa za sticanje radio-amaterskih ovlašćenja mogli i praktično upoznati sa konkretnim pitanjima koja su deo ispita.
Ovakva inicijativa je već djelomično realizovana pa je tako na adresi http://testovi.radioklub.me moguće praktično proći ispitna pitanja koje je Savez radioamatera Srbije koja će naknadno biti dopunjena i ispitnim pitanjima koja se koriste u Crnoj Gori.

Kursevi i polaganje ispita za radio-amatere
Kurseve za radio-amatere organizuju radio klubovi a polaganje ispita po potrebi sprovodi Savez radioamatera Crne Gore. MARP će redovno pratiti najave ovih događaja i o terminima na svojoj web stranici kao i putem socijalnih mreža redovno obavještavati sve zainteresovane.