QSL Bureau MARP QSL Biro

Funkcionisanje MARP QSL Biroa ne bi bilo moguće bez posvećenosti radio-amatera volontera koji su najzaslužniji za postojanje ovog servisa.

Kao datum zvaničnog početka rada MARP QSL Biroa određen je 01.06.2018. godine do kada će biti objavljeni svi detalji o načinu rada Biroa.

QSL karte preko Biroa

Sve dolazeće QSL karte koje pristignu u MARP QSL Biro distribuiraju se svim crnogorskim radio-amaterima nezavisno od toga da li su članovi MARP-a ili ne. Nezavisno od toga da li su radio-amateri na svojim profilima poput QRZ.com ili sl. označili da ne primaju QSL karte preko Biroa, MARP QSL Biro će sve pristigle QSL karte redovno dostavljati crnogorskim radio-amaterima bez dodatnih troškova, osim ako su se oni izjasnili da ne žele da primaju QSL karte preko MARP QSL Biroa.

QSL Biroi pojedinih zemalja ne dostavljaju QSL karte radio-amaterima koji nisu članovi njihovih nacionalnih udruženja i takve QSL karte često ne dođu do krajnje destinacije (bivaju uništene), a radi ekonomskih razloga one se ne šalju nazad u zemlju iz koje su pristigle.

QSL Menadžer i regionalni QSL Menadžeri

Funkcionisanje QSL Biroa ne bi bilo moguće bez QSL Menadžera i regionalnih QSL Menadžera koji su zaduženi za distribuciju dolaznih i odlaznih QSL karata crnogorskih radio-amatera.

Kako je ovo prvi put da Crna Gora uspostavlja nacionalni QSL Biro, pomoć lokalnih radio-amatera u pojedinim regijama Crne Gore je od presudnog značaja za kvalitetan rad ovog servisa.

Jurica A. Žarković – 4O7JAZ (QSL Menadžer)
Robert Pajzer – 4O3ROK (Region: Boka Kotorska)

Svi zainteresovani radio-amateri koji žele da pomognu rad MARP QSL Biroa mogu se javiti na adresu info@marp.org.me

Odlazni QSL saobraćaj

QSL karte šalju se posredstvom regionalnih MARP QSL menadžera, i sve tako poslate QSL karte periodično se šalju odgovarajućim IARU QSL Biroima na osnovu zvanične liste registrovanih QSL Biroa koju možete naći OVDJE.

Iako je QSL Biro dostupan svim crnogorskim radio-amaterima, članovi MARP-a imaju posebne beneficije kada je ovaj radio-amaterski servis u pitanju. Više detalja o ovome biće objavljeno na specijalnom portalu ovog servisa kada on i zvanično počne sa radom.

Dolazni QSL saobraćaj

Članice Međunarodne radio-amaterske unije (IARU) vode i upravljaju svojim QSL Biroima pa tako MARP kao članica IARU-a sponzoriše funkcionisanje crnogorskog nacionalnog QSL Biroa.

QSL Karte pristigle u MARP QSL Biro se sortiraju i distribuiraju regionalnim QSL menadžerima koji se staraju da one stignu na zadatu destinaciju u što kraćem roku.

Crnogorski radio-amateri mogu koristiti uslugu dolaznog QSL saobraćaja bez naknade bez obzira da li su članovi MARP-a ili ne.