IARU YOTA YCP

Youngsters On The Air (YOTA) je grupa mladih radio-amatera IARU Regiona 1 od kojih većina ima manje od 26 godina. Osnovni cilj YOTA je da podrži nove mlade radio-amatere u prvim koracima i upoznavanju zajedničkog hobija. Živimo u svijetu u kojem se komunikacija digitalizuje na način na koji gotovo ne možemo da pratimo. U ovakvim vremenima važno je ubijediti ljude o značaju radio-amaterskog hobija. Zajedno sa ostalim mladim radio-amaterima širom svijeta YOTA radi na uključenju što više mladih ljudi u svoje aktivnosti i podmlađivanje radioamaterskog pokreta.

Na osnovu inicijative koju je kao član Izvršnog komiteta IARU pokrenuo Ranko Boca 4O3A, MARP IARU Liaison, 2015. godine započeo je YOTA Youth Contest Program (YCP) koji je pod pokroviteljstvom IARU-a startovao upravo u Crnoj Gori – takmičarska lokacija Obosnik.

Kroz ovaj program koji se od tada održava svake godine, mladi radio-amateri imaju mogućnost da posjete neke od “TOP GUN” takmičarskih stanica i da pod vodstvom starijih kolega učestvuju u velikim radio-amaterskim takmičenjima.

CQWW RTTY 2015

Prvi IARU YCP program započeo je upravo u Crnoj Gori na takmičarskoj lokaciji 4O3A Obosnik (poluostrvo Luštica) gdje se okupilo 14 mladih radio-amatera iz pet zemalja i učestvovalo u CQWW RTTY takmičenju. Nakon samog takmičenja, uz logističku podršku MARP-a, za sve goste organizovan je i izlet kako bi se mladi radio-amateri upoznali sa ljepotama Crne Gore.
Učesnici ovog takmičenja su bili:
Ranko 4O3A, Rale E73CRK, Dino E75DCE, Haris E77TK, Hasan E79AA, Nicolò IZ6TSA, Gabriele IT9RGY, Dan M0WUT, Tadej S52X, Miloš S53X, Matej S57BM, Rok S57LR, Kristijan S50XX, Lazar YU1JW

Sa rezultatom od 8 490 960 bodova, u kategoriji Multi-Two osvojili su drugo mjesto u Evropi i drugo mjesto u svijetu.

Pogledajte kratki video koji je napravio Miloš S53X


CQWW RTTY 2016

Nakon prvog takmičenja u sklopu ovog programa, u 2016. godini IARU YOTA YCP program je proširen na još 4 “TOP GUN” stanice i postao je deo redovnih YOTA aktivnosti tokom jedne kalendarske godine.
U isto vrijeme kada je se u Herceg Novom održavao 13. Svjetski HST šampionat, na takmičarskoj lokaciji 4O3A Obosnik su se ponovo okupili mladi radio-amateri iz okruženja kako bi učestvovali u CQWW RTTY 2016 takmičenju.
Ovog puta učesnici su bili:
Tadej S52X, Miloš S53X, Matej S57BM, Kristijan S50XX, Ljubmir YU5EEA, Marija YU3AWA, Miroslav E79AA, Rale E73CRK

Sa rezultatom od 7 459 984 bodova, u kategoriji Multi-Two osvojili su treće mjesto u Evropi i treće mjesto u svijetu.


CQWW RTTY 2017

Zbog nepopravljive štete koju je takmičarska stanica 4O3A Obosnik pretrpjela uljed požara koji su zahvatili poluostrvo Luštica u Avgustu 2017. godine, prvobitno najavljeno učestvovanje u YOTA YCP programu je nažalost moralo biti otkazano samo mjesec dana prije održavanja CQWW RTTY 2017 takmičenja.


CQWW RTTY 2018

Uprkos velikoj šteti koju je takmičarska stanica 4O3A Obosnik pretrpjela tokom 2017. godine, do Septembra 2018. godine biće završena popravka svih oštećenih djelova infrastrukture pa je tako Crna Gora ponovo uvrštena kao domaćin CQWW RTTY 2018.

Prijave za učešće u ovom takmičenju i dalje su u toku i traju do 1. Juna. Više informacija možete pronaći na zvaničnoj stranici YOTA YCP programa.