MARP KONTAKT

“Mreža za afirmaciju radioamaterskog pokreta” (MARP) je nevladino udruženje registrovano prema Zakonu o nevladinim organizacijama (“Službeni list Crne Gore” br. 039/11).

Naziv: Mreža za afirmaciju radioamaterskog pokreta
Skraćeno: MARP
Žiro račun: 550-17062-16 (Societe Generale Montenegro banka)
PIB: 03026850

Adresa: Ratiševina bb., 85347 Igalo, Herceg Novi (zgrada “Sky Sat” d.o.o)
Web: http://marp.org.me
Email: info@marp.org.me
Telefoni: +382 67 372 273, +382 68 300 000

Pozivni znak: 4O1HQ

Contact Us

Želimo da čujemo šta imate da nam kažete.
Pošalji te nam poruku ispunjavanjem forme koja se nalazi u nastavku i ubrzo ćemo Vas kontaktirati.