STATUT I POSLOVNICI

Kao polazna osnova kvalitetnog i transparentnog funkcionisanja Mreže za afirmaciju radioamaterskog pokreta uzima se njegov Statut koji je usvojen na Skupštini udruženja, kao i prateći Poslovnici koji bliže određuju određene procedure funkcionisanja i odlučivanja.

Ovdje možete preuzeti Odluke Skupštine MARP-a na osnovu kojih su usvojeni važeći Statut i Poslovnici i to:

04-2204/18 – Odluka usvajanju Statuta
Statut je osnovni dokument udruženja kojim se uređuje njegovo funkcionisanje i način ostvarivanja svojih ciljeva kao i podijela unutrašnje organizacije. Za sva pitanja koja nisu obuhvaćena Statutom uzima se Zakon o nevladinim organizacijama (“Službeni list Crne Gore” br. 039/11).

05-2204/18 – Odluka usvajanju Poslovnika o radu Skupstine
Radi boljeg funcionisanja, Skupština je donela Poslovnik o svom radu kojim su precizno definisane potrebne procedure kao i način na koji se donose odluke.

06-2204/18 – Odluka usvajanju Poslovnika o odrzavanju elektronske sjednice
Imajući u vidu da su članovi Upravnog i Nadzornog odbora osobe koje se ne nalaze u istom gradu, a kako postoji potreba da se funkcionisanje tih odbora sprovodi i bez neposrednog sastajanja, usvojen je Poslovnik o održavanju elektronske sjednice čime je omogućeno da Upravni i Nadrozni odbori održavaju elektronske sjednice putem email komunikacije i na taj način donose zajedničke odluke.