RMZO Priručnici i uputstva

Osnovni cilj Radio mreže za opasnost Crne Gore je upravo edukacija radio-amatera za učestvovanje u vanrednim situacijama i situacijama komunikacione krize kada je potrebno uspostaviti kvalitetnu komunikacionu mrežu za razmjenu poruka koja ima za cilj da pomogne kako profesionalnim službama tako i samoj javnosti.

Osim što se realizacija ovog cilja ostvaruje kroz zajedničke treninge, terenske vježbe i međusobnu razmjenu iskustava, edukcija i upoznavanje radio-amatera sa ovom temom je primarni zadatak radne grupe koja se stara da na što bolji i pragmatičniji načim upiti radio amatere u sve procedure i postupke kojim oni mogu doprinijeti u vanrednim situacijama.

Ovdje možete naći sve Priručnike i uputstva koje je radna grupa Radio mreža za opasnost Crne Gore prirpemila ne samo za radio-amatere već i sa sve ostale koji žele da se upoznaju sa ovom temom.

1.) RMZO Priručnik – Komunikacije u vanrednim situacijama predstavlja osnovni dokument i polaznu tačku djelovanja radio-amatera u vanrednim situacijama a time i Radio mreže za opasnost Crne Gore. Usklađen je sa svim preporukama IARU-a i na vrlo pragmatičan način sagledava sve aspekte i mogućnosti na koje radio-amateri mogu biti korisni onda kada je to najpotrebnije. Takođe, ovaj priručnik razjašnjava hijerarhiju radio mreže za opasnost i opisuje više modela njenog funkcionisanja u zavisnosti od obima saobraćaja i vrste vanredne situacije.

Ostali Priručnici i uputstva koja se tiču specifičnih pozicija i vrsta rada unutar radio mreže za opasnost biće naknadno objavljeni.