IARU Member society

Međunarodna radio-amaterska unija (International Amateur Radio Union – IARU) je međunarodna konfederacija nacionalnih radio amaterskih organizacija koje omogućuju forum za zajednička pitanja od interesa i kolektivno predstavlja pitanja Međunarodnoj telekomunikacionoj uniji – ITU.

Nakon neformalnog sastanka predstavnika iz Francuske, Velike Britanije, Belgije, Švajcarske, Italije, Španije, Luksemburga, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država 1924. godine, u Aprilu 1925. godine, formulisan je plan održavanja Međunarodnog amaterskog kongresa u Parizu. Kongres je održan u svrhu osnivanja međunarodne radio-amaterske organizacije.
Kongresu su prisustvovali predstavnici 23 zemlje Evrope, Amerike i Azije.

Ustav za IARU usvojen je 17. Aprila, a 18. Aprila 1925. ratifikovano je osnivanje International Amateur Radio Union – IARU.

Protokol kongresa napisan je na Engleskom, Francuskom i Esperantu. Od Februara 2009. godine, Međunarodna radio-amaterska unija sastavljena je od 162 nacionalna udruženja članica podijeljenih u tri regiona: Region 1, Region 2 i Region 3

Početkom Februara 2009. godine, uz saglasnost 6 od tada 7 aktivnih crnogorskih radio klubova, kao i uz saglasnost Saveza radioamatera Crne Gore, Mreža za afirmaciju radioamaterskog pokreta je podnijela aplikaciju za učlanje u IARU koja je na osnovu glasova 65 članica (63 za i 2 uzdržana) primljena u članstvo IARU-a 20. Avgusta 2010. godine i od tada je punopravan član ove međunarodne organizacije.

Osim što je djelovanjem MARP-a u IARU rezultiralo da Crna Gora u jednom mandatu ima svog predstavnika u Izvršnom komitetu ove međunarodne organizacije, sam doprinos Mreže za afirmaciju radioamaterskog pokreta u IARU ogleda se i u nekoliko značajnih projekata i događaja koji su se realizovali u Crnoj Gori.

8th IARU Region 1 HST Championship 2014
Uz podršku MARP-a kao IARU članice i Saveza radioamatera Crne Gore kao realizatora takmičenja, organizovan je 8. IARU Region 1 HST šampionat koji se održavao od 12-16 Septembra 2014. godine u Baru.
Na šampionatu je učestvovalo 72 takmičara iz 14 IARU Region 1 članica podijeljenih u 9 kategorija.
Više o ovom događaju možete pročitati OVDJE.

YOTA YCP Program (Youngster On The Air – Youth Contest Program)
Na osnovu inicijative koju je kao član Izvršnog komiteta IARU pokrenuo Ranko Boca 4O3A, MARP IARU Liaison, 2015. godine započeo je YOTA Youth Contest Program (YCP) pod pokroviteljstvom IARU-a koji je startovao upravo u Crnoj Gori – takmičarska lokacija Obosnik.
Kroz ovaj program koji se od tada održava svake godine, mladi radio-amateri imaju mogućnost da posjete neke od “TOP GUN” takmičarskih stanica i da pod vodstvom starijih kolega učestvuju u velikim radio-amaterskim takmičenjima.
Više o ovom programu i doprinosu MARP-a u njegovoj realizaciji možete pročitati OVDJE.

13th World HST Championship 2016
Kao organizator 13. Svjetskog šampionata u brzoj telegrafiji, MARP je uspješno realizovao ovo takmičenje koje se održavalo u Herceg Novom od 21-25 Septembra 2016. godine.
Sa preko 120 takmičara iz 21. zemlje, podijeljenih u 9 kategorija sa 8 različitih tipova testova, ovo takmičenje ostalo je upamćeno kao jedno od tehnički i organizaciono najbolje realizovanih svjetskih šampionata u brzoj telegrafiji.
Više o ovom događaju možete pročitati OVDJE.