Organizacija Skupština

Na osnovu Statuta Mreže za afirmaciju radioamaterskog pokreta, usvojenog 22.04.2018. godine, Skupštinu MARP-a čine delegati svih organizacija članica MARP-a kao i delegati koji predstavljaju pojedinačne članove, radio-amatere koji nisu pridruženi članovi niti jedne od organizacija članica MARP-a.

Sjednice Skupštine se odvijaju u skladu sa „Poslovnikom o radu Skupštine“ kojeg donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih delegata.

Sve članke koji se tiču Skupštine MARP-a možete naći u posebnoj kategoriji Skupština, na našem Blogu.

U cilju obezbjeđivanja transparentnosti rada, na ovoj stranici možete pronaći skupštinski materijal kao i Odluke koje je donijela Skupština na prethodnim sjednicama, kao i materijal za sve naredne Skupštine koje budu sazvane.

22. April 2018. godine

#Skupštinski materijal

 Prilog 01  - IZVJEŠTAJ O RADU 2017
 Prilog 01a - Inicijativa (ZIP arhiva)
 Prilog 02  - FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ
 Prilog 03  - STATUT
 Prilog 04  - POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE
 Prilog 05  - POSLOVNIK O ODRŽAVANJU ELEKTRONSKE SJEDNICE
 Prilog 06  - UPRAVNI ODBOR
 Prilog 07  - NADZORNI ODBOR
 Prilog 08  - PLAN RADA ZA 2018
 Prilog 10  - ODLUKA O DODIJELI RADIO STANICE

#Odluke Skupštine

 01-2204/18 - Evidencija prisutnih delegata
 02-2204/18 - Odluka o usvajanju izvjestaja o radu
 03-2204/18 - Odluka o usvajanju finansijskog izvjestaja
 04-2204/18 - Odluka o usvajanju Statuta
 05-2204/18 - Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupstine
 06-2204/18 - Odluka o usvajanju Poslovnika o odrzavanju elektronske sjednice
 07-2204/18 - Odluka o izboru Upravnog odbora
 08-2204/18 - Odluka o izboru Nadzornog odbora
 09-2204/18 - Odluka o usvajanju plana rada
 10-2204/18 - Odluka o objavljivanju dokumentacije
 11-2204/18 - Odluka o objavljivanju dokumentacije
 12-2204/18 - Odluka o osmisljavanju modela finansiranja
 13-2204/18 - Odluka o dodijeli zivotnog priznanja
 14-2204/18 - Zapisnik sa sjednice Skupstine

Video snimak sa sjednice Skupštine možete pogledati OVDJE.
Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.