Organizacija Upravni odbor

Na osnovu Statuta Mreže za afirmaciju radioamaterskog pokreta, usvojenog 22.04.2018. godine, Upravni odbor MARP-a sačinjava sedam članova od kojih tri imaju poseban status i to: Predsjednik udruženja, potpredsjednik udruženja i IARU Liaison (delegat).

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini MARP-a koja ga bira na redovnoj izbornoj sjednici Skupštine svake četiri godine.

Sjednice Upravnog odbora mogu biti i elektronske, a održavaju se u skladu sa „Poslovnikom o održavanju elektronske sjednice“ kojeg donosi Skupština.

Skupština MARP-a je 22. Aprila 2018. godine izabrala novi sastav Upravnog odbora za mandatni period 2018-2022 i to:

1. Tomašević Marko, 4O9TTTPredsjednik udruženja
2. Radman Andrija, 4O1ARPotpredsjednik udruženja
3. Boca Ranko, 4O3AIARU Liaison
4. Grebović Željko, 4O3ZČlan UO
5. Žarković A. Jurica, 4O7JAZČlan UO
6. Sekulović Marko, 4O9VIPČlan UO
7. Vulić Luka, 4O9KOMČlan UO

U cilju obezbjeđivanja transparentnosti rada, na ovoj stranici moći ćete pronaći sve Zapisnike i Odluke Upravnog odbora sa održanih sjednica u roku od 15 dana od njihovog održavanja kako je i definisano Poslovnikom.

2018-06-21
   01 - Odluka o imenovanju YOTA koordinatora Vulić Luke
   02 - Odluka o imenovanju DXing koordinatora Đorđević Dragana
   03 - Odluka o autorizovanju Vulic Luke
   04 - Odluka o autorizovanju Djordjevic Dragan
   05 - Odluka o autorizovanju Boca Ranko
   06 - Odluka o formiranju Radne grupe za Pravilnik radioamaterskim komunikacijama
   07 - Odluka o formiranju Radne grupe za donosenje Pravilnika o clanarinama
   08 - Odluka o formiranju Radne grupe Radio mreza za opasnost Crne Gore
   09 - Zapisnik i email prepiska elektronske sjednice

Ukoliko želite kontaktirati Upravni odbor Mreže za afirmaciju radioamaterskog pokreta, možete to učuniti ispunjavanjem formulara koji se nalazi u nastavku, kao i putem kontakt podataka koje možete pronaći OVDJE.

Contact Us