Organizacija Upravni odbor

Na osnovu Statuta Mreže za afirmaciju radioamaterskog pokreta, usvojenog 22.04.2018. godine, Upravni odbor MARP-a sačinjava sedam članova od kojih tri imaju poseban status i to: Predsjednik udruženja, potpredsjednik udruženja i IARU Liaison (delegat).

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini MARP-a koja ga bira na redovnoj izbornoj sjednici Skupštine svake četiri godine.

Sjednice Upravnog odbora mogu biti i elektronske, a održavaju se u skladu sa „Poslovnikom o održavanju elektronske sjednice“ kojeg donosi Skupština.

Skupština MARP-a je 22. Aprila 2018. godine izabrala novi sastav Upravnog odbora za mandatni period 2018-2022 i to:

1. Marko Tomašević, 4O9TTTPredsjednik udruženja
2. Andrija Radman, 4O1ARPotpredsjednik udruženja
3. Ranko Boca, 4O3AIARU Liaison
4. Željko Grebović, 4O3ZČlan UO
5. Jurica A. Žarković , 4O7JAZČlan UO
6. Luka Vulić, 4O9KOMČlan UO
7. Marko Sekulović, 4O9VIPČlan UO

U cilju obezbjeđivanja transparentnosti rada, na ovoj stranici moći ćete pronaći sve Zapisnike i Odluke Upravnog odbora sa održanih sjednica u roku od 15 dana od njihovog održavanja kako je i definisano Poslovnikom.

2018-06-21
  01 - Odluka o imenovanju YOTA koordinatora Luke Vulića 
  02 - Odluka o imenovanju DXing koordinatora Đorđević Dragana
  03 - Odluka o autorizovanju Luke Vulića 
  04 - Odluka o autorizovanju Dragana Djordjevića
  05 - Odluka o autorizovanju Ranka Boce
  06 - Odluka o formiranju Radne grupe za Pravilnik radioamaterskim komunikacijama
  07 - Odluka o formiranju Radne grupe za donosenje Pravilnika o clanarinama
  08 - Odluka o formiranju Radne grupe Radio mreza za opasnost Crne Gore
  09 - Zapisnik i email prepiska elektronske sjednice

2019-03-02
  Calendar IARU 199
  01 - Ratifikacija IARU predloga
  02 - Zapisnik i email prepiska elektronske sjednice

Ukoliko želite kontaktirati Upravni odbor Mreže za afirmaciju radioamaterskog pokreta, možete to učuniti ispunjavanjem formulara koji se nalazi u nastavku, kao i putem kontakt podataka koje možete pronaći OVDJE.

Contact Us