ORGANIZACIJA NADZORNI ODBOR

Na osnovu Statuta Mreže za afirmaciju radioamaterskog pokreta, usvojenog 22.04.2018. godine, Nadzorni odbor MARP-a sačinjavaju tri člana koji na svojoj prvoj sjednici biraju predsjednika.

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini MARP-a koja ga bira na redovnoj izbornoj sjednici Skupštine svake četiri godine.

Sjednice Nadzornog odbora mogu biti i elektronske, a održavaju se u skladu sa „Poslovnikom o održavanju elektronske sjednice“ kojeg donosi Skupština.

Skupština MARP-a je 22. Aprila 2018. godine izabrala sastav Nadzornog odbora za mandatni period 2018-2022 i to:

1. Krnić Đurica, 4O4OPredsjednik
2. Dragović Goran, 4O4BČlan NO
3. Milatović Borislav, 4O3TTČlan NO

U cilju obezbjeđivanja transparentnosti rada, na ovoj stranici možete pronaći sve Zapisnike i Odluke Nadzornog odbora sa održanih sjednica, u roku od 15 dana od njihovog održavanja kako je i definisano Poslovnikom.

2018-05-11.
 01-1105/18 - Odluka o imenovanju predsjednika NO
 02-1105/18 - Zapisnik i email prepiska sa elektronske sjednice

Ukoliko želite kontaktirati Nadzorni odbor Mreže za afirmaciju radioamaterskog pokreta, možete to učuniti ispunjavanjem formulara koji se nalazi u nastavku, kao i putem kontakt podataka koje možete pronaći OVDJE.

Contact Us