Organizacija Radne grupe

RADNE GRUPE

Radne grupe su stručna radna tijela MARP-a koja se zasnivaju na osnovu Odluke Upravnog odbora, na određeni period, koje imaju više članova, i čiji je djelokrug rada jasno definisan.

Osnovni cilj zasnivanja radne grupe je objedinjavanje više stručnih mišljenja prilikom donošenja važnih uputstava, pravilnika, prijedloga podzakonskih i drugih akata, ili ostalih aktivnosti bitnih za razvoj radioamaterskog pokreta.

Izvještaj o svom radu, radna grupa podnosi Upravnom odboru a Odlukom Upravnog odbora može biti razriješena i prije isteka roka na koji je zasnovana.

Zvanično formiranje Radnih grupa očekuje se na prvoj narednoj sjednici Upravnog odbora